Tidigare Insamlingar

Insamlingen 2015 och 2016
Gick Barngolfens insamling till att förvandla 13 behandlingsrum på barnakuten på Östra från vita ordinarie sjukhusrum till färgstarka, inspirerande rum med djungeltema. Rummens utseende och inredning bidrar till att stärka den läkande kraften med hjälp av olika sinnesintryck och miljöer som gör att man tänker på något annat, som kan ge trygghet och tröst till barn, unga och familjer som kommer till barnakuten. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Insamlingen 2014
Gick Barngolfens insamling till nya väntrumsmiljöer på barnröntgen avdelningen på Östra. Temat är Göteborgs natur och kustlandskap. Miljöerna görs om för att skapa mer trivsel och glädje för barn och unga och familjer som kommer till röntgen. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Här kan du läsa mer om våra läkande miljöer och rum https://barnsjukhuset.nu/pengarna-gar-till/lakande-rum/