Insamlingen 2020

Vad används pengarna till?
Saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det som behövs året runt, varje dag för en god och trivsam miljö, som kan ge hopp, peppar till nya krafter, minska oro och väntan när man drabbats av en sjukdom, men som våra offentliga medel inte kan täcka.

Det är till exempel:
Sjukhusclowner, musikstudio och musikpedagog, sångstunder, teaterbesök, sagostunder, fredagsfilm, pysselstunder, syskonstödjare, akvarier, leksaker, tröstpresenter, tv, spel, filmer, Ipads, gosedjur, glädjehunden Svea. Pengarna ska också kunna täcka nya behov och projekt som uppstår samt finansiera utveckling och underhåll av miljöer som stiftelsens tidigare bidragit till så som trädgårdar, lekplatser, sinnesrum och gym.

Vem är de till för?
Insamlingen är strikt riktad till att hjälpa barn, unga och deras familjer, men det är sjukhusets personal som kan söka pengar till insatser och projekt utifrån behov som de ser i sin vardag för vår målgrupp. Det vi finansierar når ett stort antal avdelningar och en bred åldersgrupp, från 0-drygt 20 år.

Hur mycket är det varje år?
4-6 miljoner i kronor har delats ut de senaste åren. Förutom detta får ett stort antal barn, unga och deras familjer fria entréer till upplevelser och aktiviteter genom stiftelsen.

Hur vet man att det går till rätt sak?
Insamlingen har ett 90 – konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Läs gärna Familjen Lindstrands berättelse hur vår insamling gör och har gjort stor skillnad i deras liv som spenderats en stor del på sjukhuset de senaste sju åren. http://barngolfen.nu/barngolfens-insamling-gor-avgorande-skillnad-for-familjen-lindstrand/

Du kan läsa mer om var pengarna går till på stiftelsens hemsida https://barnsjukhuset.nu/vart-arbete/
I våra sociala medier berättar vi kontinuerligt om det insamlingen bidrar till. Följ oss gärna!