Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är Sveriges och ett av Europas största och mest kompletta barn- och ungdomssjukhus. Varje år behandlas här ca 130.000 barn och unga inom olika specialiteter. På ett år strömmar en halv miljon människor igenom sjukhuset.

För barn som ligger på sjukhus består en stor del av tiden av att vänta. Insamlingsstiftelsens uppgift är att få den tiden att gå lite snabbare och hjälpa de sjuka barnen att glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Det kan handla om att få ha en dator för att hålla kontakten med sina kompisar, delta i musikterapi, leka i Lydias trädgård eller få ta med sig hela familjen till Liseberg. Stiftelsen ger också stöd till de sjuka barnens familjer som ställs inför många utmaningar som en vistelse på sjukhuset innebär.

Insamlingsstiftelsen bildades år 2001 och verksamheten är helt beroende av insamlade pengar från organisationer, företag och privatpersoner. Klicka här för att komma till Insamlingsstiftelsens egna hemsida!

Vad används de insamlade medlen till?
Saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det som behövs året runt, varje dag men som våra offentliga medel inte kan täcka.

Som till exempel:
Sjukhusclowner, musikstudio och musikpedagog, sångstunder, teaterbesök, sagostunder, fredagsfilm, pysselstunder, syskonstödjare, akvarier, leksaker, tröstpresenter, tv, spel, filmer, Ipads, gosedjur, terapihunden Svea. Pengarna ska också kunna täcka nya behov och projekt som uppstår samt finansiera utveckling och underhåll av miljöer som stiftelsens tidigare bidragit till så som trädgårdar, lekplatser, sinnesrum och gym.

Vem är stiftelsen till för?
Insamlingsstiftelsen är strikt riktad till att hjälpa barn, unga och deras familjer på Sveriges största barnsjukhus. Det är sjukhusets personal som kan söka pengar till insatser och projekt utifrån de behov som de ser i sin vardag för vår målgrupp. Det vi finansierar når ett stort antal avdelningar och en bred åldersgrupp, från nyfödd upp till 20 år.

Hur mycket delas ut varje år?
4-6 miljoner i kronor har delats ut de senaste åren. Förutom detta får ett stort antal barn, unga och deras familjer fria entréer till upplevelser och aktiviteter genom stiftelsen.

Hur vet man att det går till rätt sak?
Insamlingsstiftelsen har ett 90 – konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Läs gärna Familjen Lindstrands berättelse hur vår insamling gör och har gjort stor skillnad i deras liv som spenderats en stor del på sjukhuset de senaste sju åren. http://barngolfen.nu/barngolfens-insamling-gor-avgorande-skillnad-for-familjen-lindstrand/

Du kan läsa mer om var pengarna går till på stiftelsens hemsida https://barnsjukhuset.nu/vart-arbete/.