Tidigare Insamlingar

Insamlingen 2019
De pengar som samlades in under Barngolfen 2019 användes till ett rumsprojekt på Barnsjukhuset. Rummet ligger i sjukhusets entré och är en yta som familjer ofta söker sig till i väntan på operationer, behandlingar, etc. Rummet invigdes i november 2019 och hade då förvandlats till ett undervattensrum, där en stor bildskärm visar hajar och fiskar som simmar runt i akvariet hos Universeum. Läs mer om rummet och invigningen här.

En del av pengarna ska också gå till ett sagoslott, som ska byggas i trädgården på det nya Barnsjukhuset. Det är ett projekt som startar 2020, och mer information om detta publiceras i våra kanaler, och på vår hemsida www.barnsjukhuset.nu

Insamlingen 2018
Under 2018 har insamlingen från Barngolfen, likt 2017, gått till saker, miljöer och upplevelser som förgyller tillvaron för patienterna, och skapar läkande glädje. Pengarna har också täckt utveckling av kommande projekt och underhåll av befintliga ytor och miljöer som patienterna vistas i dagligen.

Insamlingen 2017 
Tack vare Barngolfen 2017 kunde vi fortsätta se till att det finns saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Pengarna gick till återkommande möten som ger glädje och ny kraft som med sjukhusclowner, musikpedagog, glädjehunden Svea, upplevelser som sångstunder, teaterbesök, sagostunder, fredagsfilm, pysselstunder, stödinsatser som syskonstödjare, saker som akvarier, leksaker, tröstpresenter, tv, spel, filmer, Ipads, gosedjur. Pengarna kunde också täcka nya behov och projekt som uppstod under året samt finansiera utveckling och underhåll av miljöer som stiftelsens tidigare bidragit till så som trädgårdar, lekplatser, sinnesrum och gym.

Insamlingen 2015 och 2016
Gick Barngolfens insamling till att förvandla 13 behandlingsrum på barnakuten på Östra från vita ordinarie sjukhusrum till färgstarka, inspirerande rum med djungeltema. Rummens utseende och inredning bidrar till att stärka den läkande kraften med hjälp av olika sinnesintryck och miljöer som gör att man tänker på något annat, som kan ge trygghet och tröst till barn, unga och familjer som kommer till barnakuten. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Insamlingen 2014
Gick Barngolfens insamling till nya väntrumsmiljöer på barnröntgen avdelningen på Östra. Temat är Göteborgs natur och kustlandskap. Miljöerna görs om för att skapa mer trivsel och glädje för barn och unga och familjer som kommer till röntgen. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Här kan du läsa mer om våra läkande miljöer och rum https://barnsjukhuset.nu/pengarna-gar-till/lakande-rum/