Tidigare Insamlingar

Insamlingen 2018
Under 2018 har insamlingen från Barngolfen, likt 2017, gått till saker, miljöer och upplevelser som förgyller tillvaron för patienterna, och skapar läkande glädje. Pengarna har också täckt utveckling av kommande projekt och underhåll av befintliga ytor och miljöer som patienterna vistas i dagligen.

Insamlingen 2017 
Tack vare Barngolfen 2017 kunde vi fortsätta se till att det finns saker, miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Pengarna gick till återkommande möten som ger glädje och ny kraft som med sjukhusclowner, musikpedagog, glädjehunden Svea, upplevelser som sångstunder, teaterbesök, sagostunder, fredagsfilm, pysselstunder, stödinsatser som syskonstödjare, saker som akvarier, leksaker, tröstpresenter, tv, spel, filmer, Ipads, gosedjur. Pengarna kunde också täcka nya behov och projekt som uppstod under året samt finansiera utveckling och underhåll av miljöer som stiftelsens tidigare bidragit till så som trädgårdar, lekplatser, sinnesrum och gym.

Insamlingen 2015 och 2016
Gick Barngolfens insamling till att förvandla 13 behandlingsrum på barnakuten på Östra från vita ordinarie sjukhusrum till färgstarka, inspirerande rum med djungeltema. Rummens utseende och inredning bidrar till att stärka den läkande kraften med hjälp av olika sinnesintryck och miljöer som gör att man tänker på något annat, som kan ge trygghet och tröst till barn, unga och familjer som kommer till barnakuten. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Insamlingen 2014
Gick Barngolfens insamling till nya väntrumsmiljöer på barnröntgen avdelningen på Östra. Temat är Göteborgs natur och kustlandskap. Miljöerna görs om för att skapa mer trivsel och glädje för barn och unga och familjer som kommer till röntgen. Inredningsbyrån Bittra Britta har skapat designen i nära samarbete med sjukhusets personal.

Här kan du läsa mer om våra läkande miljöer och rum https://barnsjukhuset.nu/pengarna-gar-till/lakande-rum/